OpiTun
Tornion Työvoimalasäätiö

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Tornion Työvoimalasäätiö
PL 1180
95401 TORNIO
www.tyovoimalasaatio.fi
info at tyovoimalasaatio.fi
Y-Tunnus: 2034178-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tero Oinas
tero . oinas at tyovoimalasaatio.fi
040 542 7118

3. Rekisterin nimi

OpiTun-tiedonhallintajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään Tornion Työvoimalasäätiön kuntoutus- ja valmennuspalveluiden ohessa, tarkoituksena tukea työpajatoiminnan opinnollistamista.

Tietoja kerätään valmentautujien työsuorituksista ja niiden vastaavuuksista ammatillisen koulutuksen opintosuunnitelmiin ja tätä kautta pyritään edistämään valmentautujien kouluttautumista tai työllistymistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

  • - valmentautujan nimi
  • - syntymäaika
  • - sähköpostiosoite
  • - työpäiväkirja (tehdyt työtehtävät ja niiden oma-arvio)
  • - valmentajan valmentautujasta tekemät arviot
  • - valokuvat valmentautujan tekemistä työn tuloksista portfoliota varten

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Valmentautujan perustiedot tulevat joko suoraan valmentautujalta itseltään tai Tornion Työvoimalasäätiön käytössä olevasta ARVI -tietojärjestelmästä. Ennen tietojen syöttämistä valmentautujalta kysytään siihen aina lupa.

Työpäiväkirjan ja oma-arvion syöttää valmentautuja itse ja Tornion Työvoimalasäätiön valmentajat syöttävät arviointimerkinnät.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta OpiTun -järjestelmästä kolmansille osapuolille. Järjestelmän avulla voidaan tulostaa osaamistodistus, joka luovutetaan joko paperilla tai digitaalisessa muodossa valmentautujalle itselleen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot on tallennettu Suomessa sijaitsevalle palvelimelle. Tietoja ei siirretä OpiTun -järjestelmästä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Verkkoyhteys järjestelmään on aina salattu SSL -yhteys.